ACVyškov Start VoIP podpora Zákaznický portál 16-06-2021

„Tak jsem slyšel sousede, že už kopou až k nám.“ – Co předchází výkopu optické sítě

Štítky: , , ,
Rubriky: Tipy

Optická síť AC Vyškov

Kvalitní připojení k internetu je dnes spojeno především s připojením pomocí optické sítě ukládané do země a výkop je tedy nevyhnutelný. Jenže, než tohle někdo řekne, je potřeba se hodně naběhat a potom zvládnout spoustu papírování. Tak nějak by se to dalo říct velmi stručně, ale já bych vám to chtěl popsat trochu víc a snad na nic nezapomenu.

Úplně první je myšlenka, že někam přivedeme optiku pro hodně rychlý a hlavně stabilní internet či televizi. Vzduch je totiž tak nacpaný všelijakými vlnami, že se až divím, co se tam ještě vejde. Po myšlence se hledá nejvhodnější umístění podzemní kabelové trasy s ohledem na prostorové možnosti, polohu stávajících inženýrských sítí, existující ochranná pásma, záměry vlastníků/uživatelů stavbou dotčených pozemků, vyjádření všech dotčených orgánů státní správy/místní samosprávy/správců inženýrských sítí a souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků a to všechno je potřeba, aby se zjistilo, zda je stavba vůbec proveditelná. Jednoduše, aby stavba co nejméně bolela každého ze zúčastněných, aby se myšlenka „nažrala“ a my všichni pokud možno zůstali celí.

No, a když tohle všechno máme, tak se to celé předloží na stavební úřad, který vše zkontroluje, prověří a prozkoumá, aby měl projekt všechny náležitosti, které má mít dle norem a zákonů. A dohlédne mimo jiné i na to, že jsou respektovány podmínky uvedené ve všech vyjádřeních. Teprve potom v zákonných lhůtách, vyhlásí, veřejně projedná. A když je vše jak má být, vydá rozhodnutí o umístění stavby/územní souhlas, kdy se ještě čeká na nabytí právní moci.

„Tak a můžeme kopat.“ To v žádném případě! „Ale vždyť máme úředně potvrzené povolení!“ To ano, ale než stavebník vůbec poprvé kopne do země, tak si musí uzavřít se všemi vlastníky pozemků smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti (břemene) nebo jinou smlouvu, kde se s vlastníkem písemně dohodne na vyrovnání, protože i tato síť má po realizaci svá ochranná pásma, která mohou v budoucnu vlastníka omezit a to i v případě, když vlastník pozemku nepožaduje úplatu.

Dobře, už máme všechny smlouvy, souhlasy a povolení, ale stále nám před zahájením vlastní realizace něco málo chybí. Něco, kdy každý, i ten kterého se to přímo netýká, zjistí, že se v dané lokalitě bude něco dít. Jsou to ty všelijaké barevné čáry na zemi, kterými se vytyčují inženýrské a jiné sítě v oblasti již dříve položené nebo i sondy, zjišťující jejich skutečné uložení a geometrické vyměření budoucí trasy nové optické liniové stavby. Až toto je okamžik, kdy stavebník získá jakousi jistotu, že opravdu projde všemi kritickými body a trasu konečně začne kopat.

A co vy sousedi, už jste někde nějaké značky viděli?
Už s vámi byla uzavřena smlouva o věcném břemenu, nebo se k vám dostaly jen nepodložené přísliby?