Ostatní služby

Mezi tyto služby poskytované firmou Radim Pytela – AC Vyškov patří zejména:

  • svařování optických spojů
  • záfuk optických kabelů
  • pronájem datových okruhů a optických vláken