ACVyškov Start VoIP podpora Zákaznický portál 08-08-2022

Často kladené otázky

Všeobecné často kladené dotazy

Jakým způsobem si mohu objednat vaše služby?
Naše služby si můžete objednat buď osobně v naší provozovně, nebo odesláním žádosti o nabídku služeb z našeho webu.
Jak dlouho trvá vyřízení objednávky?
Samozřejmě se vždy snažíme o co nejkratší termín, ale záleží také na použité technologii a klimatických podmínkách. Zpravidla naše služby zprovozníme za 5-10 dní.
Na jakou dobu podepisuji smlouvu? Jsou součástí smlouvy nějaké závazky?
Smlouva se uzavírá vždy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dnů. Při závazku využívat služby 12 nebo 24 měsíců získáte slevy na zřízení, ale i povinnosti. O slevách se dozvíte v aktuálně platném ceníku, o závazcích ve všeobecných obchodních podmínkách.
Je možné k AC Vyškov přejít od jiného poskytovatele internetových služeb?
Samozřejmě! Navíc tím, při uzavření smlouvy na 24 měsíců, získáte v rámci akční slevy Konkurent internetové připojení za 99 Kč měsíčně po dobu jednoho roku.
Jakým způsobem se dá od smlouvy odstoupit?
Odstoupení od smlouvy je možné zásadně písemnou formou.
Jaká je výpovědní doba?
Výpovědní doba je 30 dnů a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi.
Bude mě vypovězení smlouvy něco stát?
Pokud dodržíte smluvní závazky, smlouvu řádně vypovíte a vrátíte v pořádku případná zapůjčená zařízení, která jsou ve smlouvě uvedena, nemusíte se obávat žádných plateb.

Často kladené dotazy související s platbami

Jakým způsobem mi budou doručovány faktury?
Z ekonomických i ekologických důvodů preferujeme zasílání faktur elektronickou cestou na e-mail zákazníka. Další možností je tištěná faktura do schránky zákazníka. V každém případě se doručuje formou a na adresu, která je uvedena ve smlouvě.
Jaké jsou způsoby úhrady vašich faktur?
Faktury můžete uhradit na přepážce, převodem z účtu, trvalým příkazem nebo zadáním inkasního příkazu. Platbu lze nastavit i na 3, 6, či 12 měsíců předem.
Je možno platit trvalým příkazem?
Ano! Jako variabilní symbol je nutné použít číslo smlouvy. Potřebné údaje naleznete i na faktuře.“
Je možno pro platby využít SIPO?
Ne! Bohužel tuto formu plateb nepřijímáme. Viz. „Jaké jsou způsoby úhrady vašich faktur?“
Co potřebuji na zřízení inkasního příkazu?
Zadat své bance souhlas s inkasní platbou ve prospěch účtu poskytovatele s dostatečným limitem, aby byla platba realizována. Následně nám dát informaci, že je zřízena inkasní platba (nejlépe kopií zadání platby potvrzenou Vaší bankou) z Vašeho účtu. Při návštěvě přepážky našeho klientského centra Vám rádi pomůžeme.