VoIP

Hlasové služby VoIP s nízkým paušálem a nízkými cenami za volání

Hlasové služby VoIP jsou dodávány přes existující internetovou přípojku od ACVyškov pomocí SIP protokolu. Uživatel si pro tento účel musí obstarat vhodné softwarové vybavení do PC, SIP telefon nebo SIP adaptér. Poskytovatel podporuje zařízení s hlasovým kodekem G.711a (PCMA). Vhodná zařízení nabízí poskytovatel ve svém obchodě. Taková zařízení se uživateli dodávají přednastavená. Za nastavení ostatních zařízení se účtuje poplatek dle ceníku. Uživatel si volí své telefonní číslo z volných čísel přidělených poskytovateli nebo si nechá přenést stávající číslo od jiného operátora za poplatek dle ceníku. Uživatel není oprávněn využívat přidělené geografické číslo mimo lokalitu uvedenou ve smlouvě. Příchozí volání a volání mezi čísly v síti ACVyškov jsou zdarma. Volání na placená čísla je zpoplatněno dle ceníku. Před voláním na placená čísla je nutné složit u poskytovatele vratnou jistinu na hlasové služby. Měsíční maximální objem volání je určen výší složené jistiny ponížené o případné dlužné částky po splatnosti na hlasových službách z minulých měsíců. V případě částečné úhrady některého dokladu se má za to, že jsou položky na dokladu uhrazeny od první směrem k poslední. Uskutečněné hovory jsou uvedeny ve vyúčtování za příslušný kalendářní měsíc. Přehled uskutečněných hovorů je též k dispozici na stránkách technické podpory poskytovatele.

Jednorázový zřizovací poplatek0 Kč
Jednorázová, vratná jistina*od 500 Kč
Měsíční poplatek při využití přiděleného čísla1,21 Kč
Měsíční poplatek při využití čísla ze seznamu speciálních čísel (tzv. VIP číslo)60,50 Kč

* jednorázová částka složená u poskytovatele, která tvoří limit na dosud neuhrazené volání. Vratná při ukončení služeb. Výši si volí zákazník v celých stokorunách od 500,- výše

Volání v ČR

Volání do sítí Cena v Kč / min.* Tarifikace**
volání mezi dvěma účastníky ACVyškov zdarma
tísňová volání zdarma
volání ? zelená linka 800 zdarma
pevné sítě ČR ve špičce 1,01
mimo špičku 0,73
60 + 1
mobilní sítě ČR 2,29 60 + 1
neveřejné sítě ČR ve špičce 1,75
mimo špičku 1,15
60 + 1
volání – Bílá linka 840 ve špičce 2,06
mimo špičku 1,01
60 + 1
volání – Bílá linka 841 ve špičce 4,72
mimo špičku 2,42
60 + 1
volání – Bílá linka 842 ve špičce 3,15
mimo špičku 1,63
60 + 1
volání – Modrá linka 844 ve špičce 2,06
mimo špičku 1,01
60 + 1

* Špička jsou pracovní dny po-pá 7.00-19.00, mimo špičku je od 19.00-7.00 po-pá, dále pak soboty, neděle a státní svátky
** tarifikace uvádí, po kolika sekundách je hovor účtován (např. prvních 30 vteřin a pak po vteřině.) Cena za jednu vteřinu hovoru je 1/60 ceny za minutu.

Vybrané zahraniční země

Země Cena v Kč / min. Tarifikace*
Austrálie od 1,45 30 + 1
Belgie od 1,33 30 + 1
Dánsko od 1,21 30 + 1
Finsko od 1,33 30 + 1
Francie od 1,09 30 + 1
Chorvatsko od 1,45 30 + 1
Irsko od 1,33 30 + 1
Itálie od 1,09 30 + 1
Kanada od 1,45 30 + 1
Maďarsko od 1,09 30 + 1
Německo od 0,85 30 + 1
Nizozemsko od 1,21 30 + 1
Norsko od 1,33 30 + 1
Polsko od 1,09 30 + 1
Portugalsko od 1,33 30 + 1
Rakousko od 0,97 30 + 1
Rusko od 1,82 30 + 1
Řecko od 1,33 30 + 1
Slovensko od 1,03 30 + 1
Španělsko od 1,33 30 + 1
Švédsko od 1,33 30 + 1
Švýcarsko od 1,21 30 + 1
USA od 1,45 30 + 1
Velká Británie od 1,09 30 + 1

* tarifikace uvádí, po kolika sekundách je hovor účtován (např. prvních 30 vteřin a pak po vteřině.) Cena za jednu vteřinu hovoru je 1/60 ceny za minutu.

Kompletní ceník

Kompletní ceník hlasových služeb VoIP je natolik rozsáhlý, že jsme mu věnovali vlastní stránku. Pokud jste nenašli Vámi hledanou destinaci ve vyobrazených přehledech vybraných zemí, můžete přejít na kompletní ceník, kde již jistě Vámi hledanou destinaci naleznete.