Často kladené otázky

Všeobecné často kladené dotazy

Jakým způsobem si mohu objednat vaše služby?
Naše služby si můžete objednat buď osobně v naší provozovně, nebo odesláním žádosti o nabídku služeb z našeho webu.
Jak dlouho trvá vyřízení objednávky?
Samozřejmě se vždy snažíme o co nejkratší termín, ale záleží také na použité technologii a klimatických podmínkách. Zpravidla naše služby zprovozníme za 5-10 dní.
Na jakou dobu podepisuji smlouvu? Jsou součástí smlouvy nějaké závazky?
Smlouva se uzavírá vždy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dnů. Při závazku využívat služby 12 nebo 24 měsíců získáte slevy na zřízení, ale i povinnosti. O slevách se dozvíte v aktuálně platném ceníku, o závazcích ve všeobecných obchodních podmínkách.
Jakým způsobem se dá od smlouvy odstoupit?
Odstoupení od smlouvy je možné zásadně písemnou formou.
Jaká je výpovědní doba?
Výpovědní doba je 30 dnů a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi.
Bude mě vypovězení smlouvy něco stát?
Pokud dodržíte smluvní závazky, smlouvu řádně vypovíte a vrátíte v pořádku případná zapůjčená zařízení, která jsou ve smlouvě uvedena, nemusíte se obávat žádných plateb.

Často kladené dotazy související s platbami

Jakým způsobem mi budou doručovány faktury?
Z ekonomických i ekologických důvodů preferujeme zasílání faktur elektronickou cestou na e-mail zákazníka. Další možností je tištěná faktura do schránky zákazníka, která je zpoplatněná dle ceníku. V každém případě se doručuje formou a na adresu, která je uvedena ve smlouvě.
Jaké jsou způsoby úhrady vašich faktur?
Faktury můžete uhradit na přepážce, převodem z účtu, trvalým příkazem nebo zadáním inkasního příkazu. Platbu lze nastavit i na 3, 6, či 12 měsíců předem.
Je možno platit trvalým příkazem?
Ano! Jako variabilní symbol je nutné použít číslo smlouvy. Potřebné údaje naleznete i na faktuře.“
Je možno pro platby využít SIPO?
Ne! Bohužel tuto formu plateb nepřijímáme. Viz. „Jaké jsou způsoby úhrady vašich faktur?“
Co potřebuji na zřízení inkasního příkazu?
Zadat své bance souhlas s inkasní platbou ve prospěch účtu poskytovatele s dostatečným limitem, aby byla platba realizována. Následně nám dát informaci, že je zřízena inkasní platba (nejlépe kopií zadání platby potvrzenou Vaší bankou) z Vašeho účtu. Při návštěvě přepážky našeho klientského centra Vám rádi pomůžeme.