ACVyškov Start Podpora 20-10-2018

AC Mobil

Mobilní hlasové služby s nízkým paušálem a nízkými cenami.

Mobilní hlasové služby jsou poskytovány pomocí sítě Vodafone OneNet a lze je poskytnout pouze jako doplňkovou službu pro zákazníka, který využívá internetové služby AC Vyškov. Uživatel služby si pro tento účel musí obstarat vhodný mobilní telefonní přístroj. Uživatel si volí své telefonní číslo z volných čísel přidělených poskytovateli nebo si nechá přenést stávající číslo od jiného operátora za poplatek dle ceníku. Vydaná SIM karta je majetkem poskytovatele a uživatel je povinen tuto SIM po ukončení služeb nepoškozenou vrátit. Příchozí volání v rámci ČR jsou zdarma. Ostatní poskytované služby (např. hlasové služby, SMS, MMS, datové služby, roamingové hovory, dárcovské a hlasovací SMS atd.) jsou zpoplatněny dle ceníku poskytovatele. Služby výslovně neuvedené v ceníku poskytovatele jsou zpoplatněny dle „Přehledu tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet“. Poskytnuté mobilní služby jsou uvedeny ve vyúčtování za příslušný kalendářní měsíc, detailní výpis těchto služeb je možné vyhotovit za poplatek na základě písemného požadavku uživatele.

Jednorázové poplatky

Poplatek za přidělení nového čísla10,08 Kč
Poplatek za přidělení VIP čísla100,83 Kč
Manipulační poplatek za převod čísla150 Kč
Poplatek za výměnu poškozené SIM (převod tel. čísla a služeb na novou SIM)100,83 Kč
Poplatek za výměnu SIM za micro (nano) SIM (převod tel. čísla a služeb)Zdarma
Poplatek za změnu tarifu, aktivace /deaktivace datových tarifů či roamingu50,42 Kč
Poplatek za detailní výpis hovorů (na písemné vyžádání)50,42 Kč

Ceny v tarifu AC Mobil

Volání do pevných i mobilních sítí* 1,90 Kč
Volání v mobilní síti ACVyškov* 0,10 Kč
Za SMS 0,80 Kč
Za MMS 4,83 Kč
Stálá měsíční platba (paušál) 10,08 Kč

* cena v Kč/minutu, tarifikace 60+1 – hovor je účtován jako prvních 60 sekund a pak po sekundě. Cena za jednu sekundu hovoru je 1/60 ceny za minutu. Volání v mobilní síti ACVyškov není odečítáno z volných minut daného tarifu

Ceny v tarifu AC Mobil Neomezeně

Neomezeně + 0,5 Neomezeně + 1,5 Neomezeně + 4
Volání do pevných i mobilních sítí* 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Volání v mobilní síti ACVyškov* 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Za SMS 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Za MMS 4,83 Kč 4,83 Kč 4,83 Kč
Datový tarif FUP 500 MB FUP 1,5 GB FUP 4 GB
Stálá měsíční platba (paušál) 549 Kč 649 Kč 849 Kč

* cena v Kč/minutu, tarifikace 60+1 – hovor je účtován jako prvních 60 sekund a pak po sekundě. Cena za jednu sekundu hovoru je 1/60 ceny za minutu. Volání v mobilní síti ACVyškov není odečítáno z volných minut daného tarifu

Datové tarify pro AC Mobil

Připojení pro AC mobil – STANDARD FUP 250 MB 99 Kč
Připojení pro AC mobil – PREMIUM FUP 600 MB 199 Kč
Připojení pro AC mobil – PREMIUM plus FUP 1,2GB 296,45 Kč
Připojení pro AC mobil – SUPER FUP 4 GB 393,25 Kč
Připojení – PROFI FUP 20 GB 998,25 Kč

Ostatní služby

Tísňová volání – 150, 155, 156, 158 a 112 zdarma
Protikorupční linka – 199
Zelená linka – 800
Služba se sdílenými náklady
81y xxx xxx, 83y xxx xxx, 843 xxx xxx, 844 xxx xxx, 845 xxx xxx, 846 xxx xxx, 855 xxx xxx
hovory jsou zpoplatňovány dle platného „Přehledu tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet“.
Služba se sdílenými náklady – UAN
840 xxx xxx, 841 xxx xxx, 842 xxx xxx, 847 xxx xxx, 848 xxx xxx, 849 xxx xxx
Celostátní záznamníková služba – 960 xxx xxx xxx hovory se účtují jako volání do jiných sítí
Síť Českých drah – 972 xxx xxx
Stacionární síť ministerstva obrany – 973 xxx xxx
Síť ministerstva vnitra – 974 xxx xxx
Ostatní neveřejné sítě – 95x xxx xxx

Všechny ostatní služby neuvedené v tomto ceníku jsou zpoplatňovány podle platného „Přehledu tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet“. Nevyčerpané volné minuty volání a volné SMS se nepřevádí do dalšího období.