ACVyškov Start Podpora 18-09-2019

Ochrana osobních údajů – GDPR

Rubriky: Aktuality, Blog

Hezký den,
ode dne 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly.

Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Vedle Nařízení bude nadále platná i novelizovaná česká legislativa týkající se specifických otázek ochrany osobních údajů (například nově připravovaný zákon o zpracování osobních údajů nebo dosud platný zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) neupravených nařízením. Nařízení bude přímo použitelné v České republice a bude nově stanovovat práva a povinnosti zejména dále uvedených subjektů:
a) fyzických osob (tzv. subjektů, tedy nositelů údajů) – zákazníků
b) správců – společnosti Radim Pytela – AC Vyškov či dalších subjektů, které zpracovávají osobní údaje pro konkrétní účely a
c) zpracovatelů – smluvních partnerů správců, kteří správcům z jejich pověření poskytují určité služby spojené se zpracováním osobních údajů.

Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků na základě oprávněného zájmu správce. To znamená, že správce je oprávněn využít kontaktní údaje (e-mailové adresy, telefonní čísla atd.) získaná od svých zákazníků pro vzájemnou komunikaci při zajištění práv a povinností uzavřeného obchodního vztahu nebo objednávky služeb.

Správce samozřejmě musí při této své činnosti vždy dodržet i další platné právní předpisy týkající se zasílání obchodních sdělení (např. výše zmíněný zákon č 480/2004 ve vztahu k obchodním sdělením zasílaným elektronickými prostředky).

Naše společnost dosud prováděla zpracovávání vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro zabezpečení dodávky Vámi objednaných a vyžádaných služeb. Tyto údaje jsou vedeny na základě oprávněného zájmu a v souladu s platnou legislativou, případně na základě vámi uděleného souhlasu.

Ceníme si důvěry našich zákazníků, a proto vás chceme informovat, že vaše Osobní údaje i nadále, tj. i po nabytí účinnosti Nařízení budeme zpracovávat pouze na základě výše uvedeného oprávněného zájmu.

Na ochranu osobních údajů byl společností Radim Pytela – ACVyškov vždy kladen velký důraz. I z toho důvodu se naše společnost důsledně připravila na novou legislativu, včetně revize a zabezpečení zákaznické dokumentace.

Závěrem nám dovolte poděkovat Vám za vaši dosavadní přízeň a spolupráci a pevně věříme, že budete tyto informace o nových pravidlech ochrany osobních údajů považovat za přínosné a že vám pomohou se lépe a snadněji orientovat v problematice ochrany osobních údajů.

Ing. Jiří Vonderka
Manažer společnosti